Grabie

0,00 

  • Wybór wariantu:

Wymienne grabie umożliwiają ciągnięcie lub pchanie luźnych gałęzi, korzeni, resztek drewna itd.
Bardzo dobrze nadają się do przygotowania terenów leśnych, np. do przesadzania i ponownego zalesiania. Wraz z siewnikiem do roślin można uwolnić glebę od gruzu czy żwiru i wywiercić otwory do sadzenia bez modyfikacji.

Grabie mogą być montowane do zestawy adaptacyjnego w obu kierunkach!

Wykonane ze stali HARDOX dostępne w dwóch wariantach:

  • pięciozębowe,
  • siedmiozębowe.

WIDEO: